NOT

NOT-Poort


De NOT poort werkt totaal anders dan de AND en de OR poort.
De NOT poort is een inverter. Dat wil zeggen dat het uitgaande signaal op F altijd tegengesteld is aan de ingang op A.
Symbool van de Or poort volgens IEEE Links is het symbool van de NOT poort volgens IEEE weergegeven.
In Nederland wordt over het algemeen de IEC symbolen gebruikt.
Symbool van de NOT poort volgens IEC Voor de volledigheid, het IEC symbolen van de NOT poort.


Voor de NOT poort geld A = not F
A is niet F of beter A is nooit F.

Concreet:

Als A hoog is, dan is F laag.
Als A laag is, dan is F hoog.


Onder is de TTL schakeling van de NOT poort weergegeven.