Leibnitz

Who is Who in ICT
Gotfried Wilhelm Leibnitz
Rekenmachine van Leibnitz De Duitser Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716) legt de basis voor het duale denken het tweetalig zeg binaire rekensysteem ( 0 en 1 ) en de symbolische logica.

Leibnitz was jurist, natuurwetenschapper, politicus, filosoof, historicus, theoloog en uitvinder. Leibnitz mag tot een van grootste denkers worden gerekend van Duitsland. Veel van zijn ontdekkingen en uitvindingen zijn onbekend of werden verzwegen. De basis van het binaire rekensysteem ontstond uit religieus redenering.
"Naast God is er niets".
Zo stelde hij God als waar of 1 en de tegenstelling 0.

Hij ontwerpt enkele modellen van rekenmachines, die door de toenmalige mechanische beperkingen niet of slecht gebouwd konden worden. Middels logaritmen lukte het hem om op basis van de Pascaline van Blaise Pascal delingen en vermenigvuldigingen uit te voeren door optellen en aftrekken.
Leibnitz introduceert de punt als teken van vermenigvulderen en de dubbele punt als teken voor een deling.