NAND

NAND is de benaming voor de logische Not AND-poort.

De NAND maakt deel uit van de Booleaanse algebra.
Het gaat om een combinatie van een AND-poort en een NOT-poort.

Men spreekt ook van een geinviteerde AND.
Zie hier: