NOR

NOR Afkorting van Not Or.


Resultaat van een OR-poort in combinatie van een NOT-poort.
Het rondje bij de F geeft de negatie aan.
De uitgang is geïnverteerde.

Logische niet of functie (boolse algebra and /or )

Meer over poorten is hier te vinden.